Registratu zaitez


Email hau dagoeneko registratua.

Dagoeneko registratua? Saioa hasi
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betez, jakinarazten dizugu ematen diren datu pertsonalak konfidentzialtasunez tratatuko direla eta fitxategi informatiko batean sartuko direla. Datu horiek erabiliko dira soilik webgune honetan eskaintzen diren kontzertuetarako gonbidapenak kudeatzeko eta administratzeko, bai eta ESIaren jarraipena egiteko ere, COVID19ko kasu positiborik izanez gero. Pasaia musikalek ez die hirugarrenei informazio edo datu pertsonalik saltzen, lagatzen, errentan ematen edo transmititzen. Era berean, jakinarazten dizugu Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezula. Horretarako, posta elektronikoa bidali behar duzu sarrerak@pasaiamusikal.eus helbidera, zure NANen fotokopiarekin batera.